Diskbråck och sjukskrivning

Att drabbas av diskbråck kan vara smärtsamt och göra att man inte orkar med sitt arbete. Det finns speciella riktlinjer från Socialstyrelsen som berättar hur länge man vanligen får vara sjukskriven.

(Ett nytt fönster öppnas)

Diskbråck och sjukskrivning

Sjukskrivningens längd beror på sysselsättning

Hos Socialstyrelsen går att läsa att de flesta som har problem med diskbråck beräknas bli av med smärtan på ungefär tre veckors tid. I vissa fall kan dock smärtan och funktionen vara nedsatt en längre tid. En del personer utvecklar även kroniska besvär.

En avvägning mellan smärta och arbetsuppgifter
Hur länge man får vara sjukskriven blir en avvägning mellan smärtans grad och de arbetsuppgifter man har. Den som arbetar med tunga lyft och vridmoment kan behöva vara sjukskriven längre än den som har ett lugnare arbete som inte frestar på kroppen så mycket.

Sjukskrivning efter diskbråcksoperation

Socialstyrelsen anger att en diskbråcksoperation kan sätta ned arbetsförmågan i upp till tre månader. Vid fysiskt lättare arbeten räknar man med att arbetsförmågan kan vara nedsatt i ungefär tre veckor, medan den som har ett tyngre jobb kan behöva vara sjukskriven upp till sex veckor.

Arbetsförmågan måste bedömas individuellt

Alla individer är olika och upplever smärta på olika sätt. Vissa har en kortare läkningstid än andra, och vissa har en längre.

När man beslutar om sjukskrivning måste man ta hänsyn till en rad saker:

  • Hur patienten upplever smärtan.
  • Om smärtan ger aktivitetsbegränsning 
  • Om smärtan ger sekundära svårigheter, till exempel sömnproblem eller stressrelaterade besvär.
  • Sömnproblem och stress kan i sin tur påverka den kognitiva funktionen och göra att man inte kan utföra sitt arbete på ett bra sätt.


Publicerad:
Uppdaterad:
Skribent: Charlotta Holding
Källor: Socialstyrelsen.se, 1177.se

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *